Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige hecht er grote waarde aan dat (persoons)gegevens van website bezoeker in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt.

Inleiding

Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige, gevestigd aan Eikenlaan 11, 4285 DS Woudrichem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige
Eikenlaan 11
4285 DS Woudrichem
+31 (0) 6 23163211

www.avbzorg.nl
E-mail

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

-   Voor- en achternaam
-   Geslacht
-
  Telefoonnummer
-   E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • -   Website bij hostingsprovider Vimexx. Website is gebaseerd op joomla!
  • -    Microsoft Excel

Op de website kunnen gebruikers hun gegevens (zie punt Persoonsgegevens die wij verwerken) achterlaten. Deze gegevens worden verwijderd nadat de vraag is afgehandeld.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


- Alle persoonsgegevens worden direct verwijderd nadat de vraag is beantwoord.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige gebruikt functionele en analytische cookies of vergelijkbare technieken. Zie voor meer informatie de cookieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Annet van Bergeijk Thuiszorgverpleegkundige heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk

Voor overige vragen kunt u contact met ons opnemen.